การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
83 D 079 001 11 56

กอบัว เบเกอรี่

กอบัว เบเกอรี่

ขนมเบเกอรี่

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

149 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

ตำบล/แขวง:

อ่าวนาง 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

075-644463 

แผนที่ Google Map

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง