การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100I2060010961

ครัวการบินไทย กระบี่

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

180 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

เหนือคลอง 

อำเภอ/เขต:

เหนือคลอง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

085 - 4758043 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง