การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100K4880011262

ร้านอาหารมัยญาดา

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

144 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

อ่าวนาง 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

075 - 812202 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง