การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 A595 001 11 48

ร้านอาหารครัวระเบียบ อินเตอร์บุฟเฟ่ ฮาลาลฟู้ด

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

3/2 

หมู่ที่:

 

ถนน/ตรอก/ซอย:

สุขสำราญ 

ตำบล/แขวง:

ปากน้ำ 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง