การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 B 069 001 03 51

ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

164 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

ตำบล/แขวง:

อ่าวนาง 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

075-637971-3 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง