การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 E 673 001 02 59

ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง

ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง

ครัวฮาลาล

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

189 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

อ่าวนาง 8 

ตำบล/แขวง:

อ่าวนาง 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

075-639999 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง