การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 E 123 001 08 58

ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม

ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม

โรงพยาบาลที่มีครัวอาหารฮาลาล

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

79 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

คลองท่อมใต้ 

อำเภอ/เขต:

คลองท่อม 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

075-640320 ต่อ 139 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง