การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 B071 001 03 51

โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน

โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน

โรงแรมที่มีครัวอาหารฮาลาล

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

135/50 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

กระบี่-เขาทอง 

ตำบล/แขวง:

ปากน้ำ 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

075-612201-2 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง