การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 G 742 001 09 60

ครัวลองแล บุฟเฟ่ต์

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

516 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

ไสไทย 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

0818954640 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง