การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 G 743 001 09 60

ร้านอาหารนานาบุฟเฟ่ต์

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

42/8 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

เพชรเกษม 

ตำบล/แขวง:

คลองหิน 

อำเภอ/เขต:

อ่าวลึก 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

085579229 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง