การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 G 739 001 09 60

ณ เมืองบี่ อ่าวนาง

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

584 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

อ่าวนาง 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

0992569559 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง