การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 G 740 001 09 60

ร้านมัน-หมก

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

22,23 

หมู่ที่:

 

ถนน/ตรอก/ซอย:

คงคา 

ตำบล/แขวง:

ปากน้ำ 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

0993138645