การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100G8110010860

ร้านมาจูพิซซ่า

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

833/3 

หมู่ที่:

 

ถนน/ตรอก/ซอย:

ถนนสิโรรส 

ตำบล/แขวง:

สะเตง 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

ยะลา 

เบอร์โทรศัพท์:

091-316-2692