การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100G8150010860

ยะลาบุฟเฟต์

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

หมู่ที่:

 

ถนน/ตรอก/ซอย:

ซอยประภัสสร ถนนผังเมือง 4 

ตำบล/แขวง:

สะเตง 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

ยะลา 

เบอร์โทรศัพท์:

061-263-9641