การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100C3380010655

ร้านฮาสาน๊ะ

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

368/1 

หมู่ที่:

 

ถนน/ตรอก/ซอย:

ถนนสวนขวัญเมือง 

ตำบล/แขวง:

สะเตง 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

ยะลา 

เบอร์โทรศัพท์:

081-897-2138