การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100F7290011259

มากิชิ

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

2-6 

หมู่ที่:

 

ถนน/ตรอก/ซอย:

สันติสุข 

ตำบล/แขวง:

สะเตง 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

ยะลา 

เบอร์โทรศัพท์:

093-662-9654