การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100F7300011259

อะยัมบัง (ประเทศไทย)

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

782-78 

หมู่ที่:

 

ถนน/ตรอก/ซอย:

สิโรรส 

ตำบล/แขวง:

สะเตง 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

ยะลา 

เบอร์โทรศัพท์:

089-7330308