การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100G4910010760

บริษัท เอ็ม บี เรสเตอรองท์ จำกัด

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

52/7 

หมู่ที่:

 

ถนน/ตรอก/ซอย:

ผังเมือง 3 

ตำบล/แขวง:

สะเตง 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

ยะลา 

เบอร์โทรศัพท์:

073-720031