การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100C3350011055

บริษัทยะลา เจ.พี.เค.จำกัด

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

2-18 

หมู่ที่:

 

ถนน/ตรอก/ซอย:

จงรักษ์ 3 

ตำบล/แขวง:

สะเตง 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

ยะลา 

เบอร์โทรศัพท์:

073-217010