การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100C3770010355

บริษัทยะลาแกรนด์พาเลซ (1996) จำกัด

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

82-84 

หมู่ที่:

 

ถนน/ตรอก/ซอย:

ถนนเฉลิมชัย 

ตำบล/แขวง:

สะเตง 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

ยะลา 

เบอร์โทรศัพท์:

073-215711-2