การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100D0960010157

บริษัทเบตงเมอร์ลิน จำกัด

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

33 

หมู่ที่:

 

ถนน/ตรอก/ซอย:

ถนนฉายาชวลิต 

ตำบล/แขวง:

เบตง 

อำเภอ/เขต:

เบตง 

จังหวัด:

ยะลา 

เบอร์โทรศัพท์:

0732302233-6