การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100E7030010259

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

95 

หมู่ที่:

 

ถนน/ตรอก/ซอย:

ถนนเทศบาล 1 

ตำบล/แขวง:

สะเตง 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

ยะลา 

เบอร์โทรศัพท์:

0819691450