การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 D364 001 06 57

ร้านครัวบ้านศิรดา

ร้านครัวบ้านศิรดา

ร้านอาหารเพื่อศักดิ์ศรีของคนมุสลิ

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

353 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

ตำบล/แขวง:

ฉลุง 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

สตูล 

เบอร์โทรศัพท์:

086-9560102 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง