การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 B 736 001 11 53

ซันดา รีสอร์ท

ซันดา รีสอร์ท

ครัวฮาลาล

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

19 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

ตำบล/แขวง:

อ่าวนาง 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

075-661262-4 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง