การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 E146 001 07 58

ซี แคนู ฟอร์ ยู

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

คลองเคียน 

อำเภอ/เขต:

ตะกั่วทุ่ง 

จังหวัด:

พังงา 

เบอร์โทรศัพท์:

076 - 522528