การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 E 358 001 10 58

ร้านอ่าวท่าเลนซีฟู้ด

ร้านอ่าวท่าเลนซีฟู้ด

อาการและเครื่องดื่มครัวฮาลาล

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

64 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

เขาทอง-ท่าเลน 

ตำบล/แขวง:

เขาทอง 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

081-3262688 

แผนที่ Google Map

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง