การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 E034 001 07 58

ร้านครัวฮัซซูน่า

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

79 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

ตำบล/แขวง:

ควนโพธิ์ 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

สตูล 

เบอร์โทรศัพท์:

086-2981121 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง