การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 D959 001 06 58

ร้านฮารีฮาลาลฟูดส์

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

143 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

ตำบล/แขวง:

แป-ระ 

อำเภอ/เขต:

ท่าแพ 

จังหวัด:

สตูล 

เบอร์โทรศัพท์:

086-2983914 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง