การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล
100 D616 001 12 57

ร้านอิ่มจังต้มยำเตี๋ยวปลา

ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

10/8 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

ยาตราสวัสดี 

ตำบล/แขวง:

พิมาน 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

สตูล 

เบอร์โทรศัพท์:

089-8785399/081-6986299 

ร้านอาหารพื้นที่ใกล้เคียง