สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบฯ
G 787/2560

กลุ่มแแปรรูปสัตว์น้ำบ้านคลองหมาก

สิ้นค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

13 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

เกาะศรีบอยา 

อำเภอ/เขต:

เหนือคลอง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

0920204731 

สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ