ฮาลาลอื่นๆ
I007/2561

ร้านอาหารซอลีห๊ะ

สินค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

30 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

ไสไทย 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

062-4634012