ฮาลาลอื่นๆ
E796/2559

ชัยทวีฟาร์ม

สินค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

29/2 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

นาเหนือ 

อำเภอ/เขต:

อ่าวลึก 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

086-0578288