ฮาลาลอื่นๆ
G 499/2560

บริษัท สยามเจ เจ ชิกเก้นท์บีท จำกัด

สินค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

97 

หมู่ที่:

ถนน/ตรอก/ซอย:

 

ตำบล/แขวง:

คีรีวง 

อำเภอ/เขต:

ปลายพระยา 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

0833955515