ฮาลาลอื่นๆ
H 295/2561

โรงเชือดโครักมิตรฟาร์ม

สินค้าและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ


ที่ตั้งเลขที่:

55 

หมู่ที่:

 

ถนน/ตรอก/ซอย:

ตำบล/แขวง:

ปากน้ำ 

อำเภอ/เขต:

เมือง 

จังหวัด:

กระบี่ 

เบอร์โทรศัพท์:

075814514