ร้านอาหารปักหมุด

ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท

ร้านครัวบ้านศิรดา

ร้านสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด

ร้านเนอฆารา

ร้านจิ้มจุ่มบ้านสวน

ร้านนาวา ซีฟู๊ด

ร้านอาหาร การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาลทั้งหมด 84

แสดงทั้งหมด


สถิติข้อมูลผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรอง กอท. ฮล.

จังหวัด ผู้ประกอบการฯ ผลิตภัณฑ์ฯ
กระบี่
70
102
ตรัง
22
99
นครศรีธรรมราช
1
3
ปัตตานี
1
1
พังงา
24
152
พัทลุง
43
260
ภูเก็ต
2
32
ระนอง
11
31
สงขลา
11
86
สตูล
66
120
สมุทรปราการ
2
23
สุราษฏร์ธานี
12
37
รวม 265 946

แนะนำร้านอาหาร