ร้านอาหารปักหมุด

ร้านซ้อฝีย๊ะ ธารา

ปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด

ร้านอาหารเรือนทะเล

ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม

ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท

ร้านอาหารท่าสนุก ซีฟู้ด

ร้านอาหาร การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาลทั้งหมด 90

แสดงทั้งหมด


สถิติข้อมูลผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรอง กอท. ฮล.

จังหวัด ผู้ประกอบการฯ ผลิตภัณฑ์ฯ
กระบี่
70
102
ตรัง
22
99
นครศรีธรรมราช
1
3
ปัตตานี
1
1
พังงา
24
152
พัทลุง
43
260
ภูเก็ต
2
32
ยะลา
4
8
ระนอง
11
31
สงขลา
11
86
สตูล
66
120
สมุทรปราการ
2
23
สุราษฏร์ธานี
12
37
รวม 269 954

แนะนำร้านอาหาร