ร้านอาหารปักหมุด

ร้านอาหาร การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาลทั้งหมด
แสดงทั้งหมด

ข้อมูลผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรอง กอท. ฮล.

จังหวัด ผู้ประกอบการฯ ผลิตภัณฑ์ฯ
กระบี่
76
113
ตรัง
23
100
นครศรีธรรมราช
1
3
ประจวบคีรีขันธ์
1
1
ปัตตานี
1
1
พังงา
26
161
พัทลุง
55
312
ภูเก็ต
2
32
ระนอง
11
31
สงขลา
11
86
สตูล
67
121
สมุทรปราการ
2
23
สุราษฏร์ธานี
16
52
รวม 292 1,036

แนะนำร้านอาหาร

นิรายา
กระบี่
เฟนเดีย์
กระบี่